serwis napędza dlugi.info
rejestracja

logowanie

Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

WspółpracujemyFirma rekomendowana przez Polski Związek Windykacji

Kompensata (potrącenie wierzytelności)

Dla kogo?

jeżeli masz wierzyciela, który domaga się zapłaty Twojego długu, to kompensata (potrącenie wierzytelności) może się okazać rozwiązaniem dla Ciebie. Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy bezwzględnie domagają się zapłaty swoich wierzytelności sami je mają, np. w hurtowniach. Jeżeli Twój dług jest wątpliwy – uważasz, że przedsiębiorca żąda za dużo, nie wykonał całości prac, wykonał je częściowo źle, a chcesz dochodzić swoich praw przed sądem, sprawdź czy ktoś inny nie chce sprzedać długu tego przedsiębiorcy. Dług ten możesz kupić jedynie za część jego wartości, czasami niewielką część i pozbyć się swoich problemów.

Po co?

kompensata (potrącenie wierzytelności) jest jednym z cywilno-prawnych sposobów zapłaty (spełnienia świadczenia pieniężnego), dzięki kompensacie Twój dług przestaje istnieć.

Kiedy?

kompensaty (potrącenia wierzytelności) można dokonać, gdy dwie osoby są wobec siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami z dwóch różnych tytułów. Wierzytelność i dług to nazwa tej samej relacji prawnej, przy czym wierzytelność oznacza stronę wierzyciela, czyli jest aktywem, a dług oznacza stronę dłużnika, czyli jest pasywem.

Jak?

kompensaty (potrącenia wierzytelności) dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia, np. poprzez wysłanie pisma zawierającego określenie obu wierzytelności i długów, w treści którego wskaże się, że nadawca chce skompensować wierzytelności i długi. Wskutek takiej czynności wierzytelność/dług mniejszy przestaje istnieć, a ta większa wierzytelność/większy dług pozostanie, lecz tylko jako różnica pomiędzy tymi wierzytelnościami/ długami.

Jak i kiedy można kompensować długi przedawnione?

Każdy dług przedawniony można skompensować. Ważne jest tylko, aby kompensatę dokonać wierzytelnością, która nie jest przedawnioną. Sam proces kompensaty (potrącenia wierzytelności) dokonuje się tak samo, jak w przypadku długów nieprzedawnionych.

terminy przedawnienia w obrocie gospodarczym są relatywnie krótkie i wynoszą standardowo 3 lata. Taki sam termin dotyczy przedawnienia wierzytelności/długu z tytułu umowy o roboty budowlane, a w przypadku umowy na inne roboty, umowy sprzedaży, dostawy, zlecenia usług nawet 2 lata. Termin przedawnienia liczy się od następnego dnia po dacie płatności wskazanej na fakturze lub rachunku, a jeżeli strony zawarły umowę na piśmie od dnia następnego, kiedy zgodnie z umową należało zapłacić cenę czy wynagrodzenie.


Pobierz artykuł:


« Powrót

Kontakt

Polska Izba Gospodarcza
Przemysłu Drzewnego

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

tel. +48 61 822 47 52
fax +48 61 849 24 68